Novinky

01.10.2020 UPOZORNĚNÍ

Bohužel dle nařízení KHS jsou veškeré aktivity v Tempu pozastaveny a to minimálně do 18.10.2020. Doufejme, že v druhé polovině října se sejdeme a užijeme si prima dopoledne. Mějte se zdravě a vesele, Stonožka se na Vás bude těšit každé úterý a čtvrtek v 8.30 - 11.30 hod.

Pravidla

Provozní řád Mateřského centra STONOŽKA při SVČ TEMPO

 

 

  1. Vstup do herny Mateřské centra je pouze v přezůvkách (nebo ponožkách).
  2. Do pravidelných programů je nutná přihláška, která je na celý rok a je na jméno dítěte. Příspěvek na činnost Stonožky je možné hradit jednorázovou úhradou 30,- Kč, využít pernamnetku nebo pololetní nebo roční úhradu.
  3. Herna je otevřena volným aktivitám a hrám, pokud zde neprobíhá organizovaný program. Informace o programech naleznete na nástěnce, letácích, na webových stránkách v části Akce případně na facebookovém profilu Stonožky.
  4. Návštěvníci MC mají k dispozici hernu, kuchyňku a toalety. Na některé pravidelné programy je možné využít i jiných kluboven. Vstup do těchto kluboven je možný pouze s koordinátorkou MC nebo pracovníky SVČ.
  5. Mateřský klub je vybaven přebalovacím pultem. K dispozici jsou také dětské nočníky, které najdete vedle pultu. Toalety jsou na chodbě.
  6. Použité papírové plenky odkládejte do určeného odpadkového koše.
  7. Odpovědnost za své dítě a jeho bezpečnost v budově i mimo ni nese doprovod dítěte, proto nenechávejte své děti v herně bez dozoru.
  8. Všichni návštěvníci Mateřského centra jsou povinni dodržovat pravidla a dohlédnout na své děti, aby neničily zařízení a hračky, aby hračky z herny neodnášely a hračky společně s dětmi při odchodu po sobě uklidit.
  9. Kočárky je možné ponechávat na určeném místě.
  10. Za ztrátu osobních věcí Mateřské centrum neručí.

Naši partneři